Právna poradňa

Ponúkame právne poradenstvo v rámci služieb našim klientom a širokej verejnosti, od komplikovanej legislatívy pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľnosti, cez legislatívu na katastrálnom úrade, až po odovzdanie nehnuteľnosti. Každý obchodný prípad prebieha pod dohľadom našich právnikov, čím zabezpečujeme maximálnu ochranu predávajúceho aj kupujúceho, nájomcu aj nájomníka,.... jednoducho našich klientov. Ponúkame široký a kvalitný právny servis: - Kúpna zmluva- nehnuteľnosť a kompletné poradenstvo - Zmluva o budúcej zmluve- nehnuteľnosť a kompletné poradenstvo - Nájomná zmluva- nehnuteľnosť a kompletné poradenstvo - Kompletný právny servis: vypracovanie všetkých druhov zmlúv potrebných k predaju, alebo prevodu členských práv (pri družstevných bytoch) - Preverenie prípadných záväzkov- ťiarch (vecných bremien, záložných práv a pod.), viaznucich na predmetnej nehnuteľnosti - list vlastníctva z katastra nehnuteľností - snímky z katastrálnej mapy - vypracovanie geometrického plánu - urýchlenie vybavenia Listu vlastníctva- zrýchlený vklad - oceňovanie nehnuteľností našimi znalcami - ohodnocovanie nehnuteľností (aj pre dedičské konania) - bezplatné poradenstvo( aj právne) pri exekúciách - vypracovanie energetických certifikátov nehnuteľností - mediačné služby v prípade sporov majiteľov nehnuteľností